Sdružení zastánců dětských práv ČR Defence for Children International
28. března 2020 Činnost >> Semináře DCI CZ CZ  EN
Semináře DCI CZ
Za dobu své existence Česká sekce DCI vydala -s dotační podporou státních institucí i nestátních nadací a ve spolupráci s dalšími nestáními organizacemi - dvě publikace obsahující mezinárodní Úmluvu o právech dítěte (č. 104/ 1991 Sb.) a dokumenty z jednání Valného shromáždění OSN o dětech v letech 1990 a 2002 a uspořádala dosud 17 seminářů o Úmluvě a jejím naplňování v ČR.Z nich vzešla řada podnětů a doporučení pro státní orgány, v poslední době i formou petic účastníků seminářů jako zákonného prostředku účasti občanů na správě věcí veřejných podle čl. 21 ústavní Listiny základních práv a svobod. Většina materiálů ze seminářů byla rovněž vytištěna k dispozici účastníkům a dalším NGO i státním institucím. Závěry ze seminářů jsou také důležitým podkladem pro alternativní zprávy pro Výbor OSN pro práva dítěte.
I Vy se můžete zúčastnit našich parlamentních seminářu, stačí nám napsat a my Vám rádi zašleme pozvánku!
 
počítadlo přístupů: 20, obsah: JMK; Copyright DCI CZ 2008