Sdružení zastánců dětských práv ČR Defence for Children International
28. března 2020 Skupiny CZ  EN
Pracovní skupiny
Pracovní skupiny (dále jen PS) jsou samostatnou složkou organizace, jejichž fungování je nezávislé na vyšší struktuře, avšak každá PS má povinnost pravidelně informovat VR o své činnosti. PS musí mít minimálně 2 členy. PS vznikají k provádění konkrétních úkolů směřujících k naplňování cílů Sdružení. V současné době má Sdružení následující PS:
  • Mládež/Participace
  • Vzdělávání a volný čas
  • Sociální a zdravotní oblast
počítadlo přístupů: 20, obsah: JMK; Copyright DCI CZ 2008